Khoảnh khắc khi bắt đầu giống như cất cánh

Những chiếc xe ra vào phố đủ loại, đủ nhãn hiệu, cá tính khác nhau.

Tôi thích xem mọi người lái xe, và cảm thấy rằng cảm nhận về tốc độ của mỗi người sẽ khác nhau.

Khi nói đến các cuộc thi như F1, những người ngồi sau vô lăng do áp lực sẽ có những phản ứng đặc biệt khác nhau, tất cả đều thu hút tôi một cách sâu sắc.